A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. április  • TARTALOM – CONTENTS • April 2015

XTudomány és könyv a 21. században
Academe  and the Book in the 21th Century
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Hunyady György

Hunyady György: Bevezető • Introduction

386

Frank Tibor: „Európa nyelve a fordítás”. Javaslat az Európai Uniónak
“The language of Europe is translation”: A Proposal for the European Union

388

Solymosi László: Az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás
The Hungarian Academy of Sciences in Publishing Scientific Books and Periodicals

392

Fábri György: Maradhat-e a könyvtár az egyetemi tudás központja?
May the Library Stay Being the Centre of the University’s New Knowledge?

399

Szegedy-Maszák Mihály: Folyóirat vagy könyv: mérlegen a tudományos teljesítmény
Monographs or Articles: The Criteria of Scholarly Achievement

404

Zsoldos Attila: A tudományos könyv és a tudományos teljesítmény mérése
The Humanities and Their Books in the World of Scientometrics

410

Vizkelety András: A könyv kialakulása, használata, gyűjtése, terjesztése
Emergence, Usage and Distribution of the Book

416

Prószéky Gábor: Gutenbergtől a Google Booksig. (Hány fokos a digitális fordulat
a könyvek világában?)
• From Gutenberg to Google Books

421

Zólyomi Gábor: Digitális ókor: az asszíriológia és az internet
Digital Ancient Studies: The Assyriology and the Internet

425

Madas Edit: Kódexkutatás a digitális korban • Researching Codices in the Digital Age

430


Festetics — Genetika
Festetics — Genetics
 
   
Vendégszerkesztő: Varga Péter

Szabó T. Attila: Megjegyzések Robert J. Wood Festetics Imréről szóló cikke elé • Foreword

435

Roger J. Wood: Festetics Imre és a természet genetikai törvényei a véren keresztüli öröklődés korabeli uralkodó elképzelésének fényében • Festetics’s ‘Genetic Laws Of Nature’
Considered in Relation to the Prevailing Concept of Blood Inheritance

439

Raskó István: Humángenetika a laboratóriumtól a betegágyig
Human Genetics from Laboratory to Bedside

453

Tanulmány • Study  

 

Demény Attila: Lézerspektroszkópia: új technika a hidrológiai és paleoklíma-kutatás területén
Laser Spectroscopy – A New Technique in Hydrology and Paleoclimatology

462

Halmos Tamás – Suba Ilona: Az izommunka során keletkező hormonhatású anyagok szerepe
az anyagcserében és az inaktivitási betegségek megelőzésében
• Role of Hormon Like Substances Releasing during Exercise in Metabolism and in Prevention of Inactivity Diseases

470

Kovács Örs – Vasa László – Cserny Anikó – Rákóczi Katalin – Urbányi Béla: Hogyan alakult ki
a K+F statisztikai gondolkodás?
• The Evolution of R&D Statistic Thinking

478

Koltay Tibor: A kutatási adatok megosztása • Sharing Research Data

488

Tudós fórum • Academy Affairs  

Kitüntetések Március 15. alkalmából • Awards

495

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 499

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A római jogi tankönyv aktualitása (Sándor István)

502

Munkaszolgálat és halálmenet (Gyáni Gábor)

505

Ember – méltóság – filozófia (Farkas Szilárd)

508

A dzsihád és a félelem gazdaságtana (Bárd Petra)

510