A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A MOLEKULÁRIS REZGÉSEK ÉS AZ ENZIMMŰKÖDÉS

X

Málnási-Csizmadia András

az MTA doktora, kutatóprofesszor,

ELTE Természettudományi Kar Biokémiai Tanszék MTA–ELTE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

www.malnalab.hu

Raucsher Anna

PhD, tudományos munkatárs,

ELTE Természettudományi Kar Biokémiai Tanszék MTA–ELTE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

 

Régen tudjuk, hogy a molekuláris folyamatok hátterében atomi és molekuláris mozgások vannak, azonban a mai napig nem sikerült kísérletileg demonstrálni ezek közvetlen funkcionális jelentőségét.

Több mint hat évvel ezelőtt, Lányi Szabolccsal, a Sapientia Egyetem csíkszeredai kampuszának dékánjával beszélgettem, és azon morfondíroztunk, hogy nem lehetne-e egy enzim működését befolyásolni azáltal, hogy az atomjait specifikusan rezgetjük rádió vagy THz frekvenciájú elektromágneses hullámokkal. A kísérletek tervezése után hat év megfeszített munkába került, mire sikerült olyan kísérleti rendszert összeállítani, amellyel – tudomásunk szerint – a világon elsőként sikerült atomi vibrációk megváltoztatása révén enzimreakciót kiváltanunk. A világon egyetlen olyan szabadelektron lézerközpont van, a drezdai Helmholtz Centrum, ahol megfelelő frekvencián olyan hatalmas energiát tudtunk bejuttatni a fehérjébe igen rövid idő alatt, amely hatékony módon specifikus vibrációs változásokat hoz létre. Éveket vett igénybe, amíg ebben a központban felépítettük a különleges műszeregyüttest. Budapestről kisteherautóval szállítottuk az eszközöket Drezdába, ahol a speciális műszereket összeépítettük a szabadelektron lézerrel. Ugyanakkor évekig tartott, amíg számtalan próbálkozás eredményeként sikerült olyan enzimet előállítanunk, amely a kísérlethez megfelelt. A siker nem jöhetett volna létre, ha a munkát nem interdiszciplináris csapat végzi, amelyben molekuláris biológus, fizikus, mérnök, lézerfizikus és enzimológus is van: Rauscher Anna, Lőrincz István, Schay Gusztáv, Michael Gensch és Málnási-Csizmadia András. Óriási élmény ilyen hosszú, kitartó munka révén egy régi tudományos problémát felderíteni.

…és miért jó ez? Úgy gondoljuk, meggyőző, direkt bizonyítékot sikerült szolgáltatnunk arra vonatkozólag, hogy a molekuláris rezgések közvetlenül meghatározzák az enzimfunkciót. Eddig például a gyógyszer- és enzimtervezést szinte kizárólag a molekulák atomi szerkezetére alapozva végezték. Eredményeink megnyithatják a kaput az új alapokon álló molekulatervezéshez, amelyben az atomi vibrációkat és mozgásokat közvetlen módon is figyelembe veszik.

Büszkék vagyunk, hogy a European Research Council (ERC) tizenegy másik mellett ezt a projektet választotta, hogy az ERC által kiadott ötezredik pályázat jubileuma alkalmából bemutassa az európai tudomány értékeit.

Az alábbiakban ízelítőt szeretnénk adni kísérleteinkből.

A kutatók régi álma, hogy megfejtsék az enzimek működését, hiszen minél jobban értjük, hogyan működnek, annál célzottabban tudjuk a működésüket gyógyszerekkel befolyásolni, annál hatékonyabban tudjuk gyógyítani a működésük hibáiból fakadó betegségeket. Ha pontosabban megismernénk a működésük alapjait, jobban tudnánk tőlük tanulni is, vagy másolni őket. Így hatékonyabban tudnánk felhasználni őket a szervezetünkön kívül, mesterséges körülmények között gyógyszerek előállítására, szennyezések eltávolítására, diagnosztikai eszközök, érzékelők tervezésére.

Az enzimek működésének megismeréséhez először a szerkezetük megfejtésére van szükség. Az ötvenes években sikerült először röntgendiffrakció segítségével kristályosított fehérjék szerkezetét megfejteni, így láthatóvá vált az enzimek belső felépítése egy-egy pillanatképen. Később különböző állapotú enzimek pillanatképének összehasonlításakor kiderült, hogy az enzimek működése közben ez a szerkezet változik. Az is láthatóvá vált, hogy a gyógyszerek hova kötődnek az enzimeken. Azóta a röntgentechnikák olyan magas szintűre fejlődtek, hogy SAXS (small angle X-ray scattering) segítségével képesek vagyunk „lefilmezni” az enzimeket, és jól látszik, hogy minden enzim a saját feladatára specializált jellegzetes mozgást végez működése közben.

Vajon mi hajtja ezeket a mozgásokat? Vannak-e rugók, racsnik, kapcsolók az enzimekben? Hogyan derítsük ki, mi romlott el abban a nem működő enzimben, amelynek látszólag sértetlen a szerkezete? Mi az oka, hogy egyes gyógyszerek ránézésre egyformán kötődnek ugyanahhoz az enzimhez, mégis ellentétes hatást váltanak ki? Hogyan tudnak ránézésre egyforma, rokon enzimek egész különböző feladatokat ellátni a sejtekben? Erre a röntgendiffrakciós felvételek közvetlenül nem adnak választ.

A röntgendiffrakciós felvételek alapján az enzimek szerkezetéről pillanatképet tudunk készíteni akár nagyon nagy felbontásban is. Ekkor a több tízezer atomból álló fehérje minden egyes atomjának pontos helye látszik. Ha ismert egy ilyen nagy pontosságú szerkezet, onnantól az atomok közötti vonzások, kölcsönhatások és az ezek hatására történő elmozdulások a fizika törvényeinek segítségével kiszámíthatók. Így számítógépen modellezhető, szimulálható az enzimek működése, mozgása, és számítógépes kísérletek is folytathatók. A molekuláris dinamikai szimulációk során kiderült, hogy a nagyobb amplitúdójú, röntgendiffrakciós felvételeken is látható mozgások mellett az enzimek atomjai folyamatos rezgésben vannak, és az aminosav oldalláncok, valamint a fehérjelánc gerince is jellegzetes vibrációs mintázattal rendelkezik. Érdekes korrelációk is megfigyelhetők ezekben a kis amplitúdójú rezgésekben, ami arra utalhat, hogy akár távoli, egymással közvetlenül nem érintkező atomcsoportok érzékelhetik egymás állapotát. Azt már régóta sejtjük, hogy ezeknek a molekuláris rezgéseknek lehet szerepük az enzimek működésében. Hogyan lehetne ezeket a rezgéseket kísérletekkel vizsgálni, a jelentőségüket, szerepüket kideríteni?

Az anyagok színe arról tudósít, hogy milyen hullámhosszú fényt nyelnek el a molekulák elektronjai, ha látható fénnyel világítjuk meg őket. A fehérjék, az enzimeink legtöbbször színtelenek vagy fehérek. Ha viszont infravörös sugárzással világítjuk meg őket, akkor az elnyelésük a frekvencia függvényében egy infravörös mintázatot ad, amelynek az egyedi fehérjékre jellemző szakaszát infravörös ujjlenyomatnak szokás nevezni. Ez az ujjlenyomat a molekuláris rezgéseket jellemzi, így az infravörös spektroszkópia segítségével az enzimek működése közben vizsgálható a fehérjén belüli rezgések dinamikája. Az utóbbi években kiderült, hogy a nagy, egész enzimre kiterjedő mozgásokhoz hasonlóan ezek a kis amplitúdójú rezgések is

 

 

összehangoltan követik az enzimek működési lépéseit. Vajon mi lehet a szerepük? A kis amplitúdójú mozgások, molekuláris rezgések következményei vagy okozói a nagy szerkezetváltozásoknak, az enzimműködésnek?

Számítógépes szimulációs kísérletben teszteltük, hogy ha a molekuláris rezgések frekvenciáját megcélozva egy infravörös impulzussal besugarazunk egy enzimet, akkor átrendeződnek a rezgések, és ennek következtében megváltozik az enzim szerkezete. Vajon létre tudunk-e hozni kísérletesen ilyen jelenséget valódi fehérjékben? Lehetséges-e kívülről közvetlenül szerkezeti változást kiváltani azáltal, hogy bizonyos rezgéseket vagy térbeli rezgési mintázatokat közvetlenül módosítunk? Ha sikerülne, az közvetlenül bizonyítaná, hogy a szerkezet mellett a rezgési mintázatok is kulcsfontosságúak, és ezek együtt határozzák meg a fehérjeszerkezeti átalakulásokat, vagyis az enzimműködést. Annyira a műszereink érzékenységének a határán van egy ilyen jelenség vizsgálata, hogy ezekre a kérdésekre előttünk a világon még senkinek nem sikerült válaszolnia. Nekünk is évekbe telt, mire áttörést értünk el, és sikerült a világon először a rezgéseket kívülről gerjesztve megváltoztatni a fehérje szerkezetét.

Két dolgot tartva szem előtt építettünk egy saját mérőkészüléket. Egyrészt, legyen minél több esélyünk arra, hogy ezt a nehezen előidézhető és nehezen észrevehető folyamatot előidézhessük és jellemezhessük. Másrészt, a kísérleti körülményeket igyekeztünk minél természetesebbnek megőrizni, hogy a kísérleti enzimünk minél inkább egy élő sejt belsejéhez hasonló közegben legyen. Fontos volt, hogy az enzimeinket érő viszonylag magas infravörös háttérsugárzásnál nagyságrendekkel nagyobb sugárzást tudjunk a mintánkra fókuszálni, ezért Európa legerősebb infralézer berendezését választottuk helyszínül, hogy biztosra menjünk a rezgések gerjesztésekor. A rezgések gerjesztéséhez olyan különleges lézert használtunk, amely nagyon rövid pillanatokig – a másodperc billiárdod részéig (pikoszekundumig) – a Nap felszíni energiájának tizenötezerszeresét bocsátja ki infravörös sugárzás formájában. Európában csak egyetlen intézetben, a drezdai Helmholtz Centrumban van ilyen lézer, ott végeztük a kísérleteket. Ezen kívül három kihívást kellett megoldanunk. Egyrészt az enzimek természetes közege a vizes közeg, de a víz nagyon hatékonyan nyeli el az infravörös sugarakat, ezért tized/század milliméter vastagságúra kellett vékonyítanunk a mintatartót, hogy az infravörös sugarakat elnyelő vízréteg elég vékony maradjon, és mindenhova biztosan eljusson az infravörös besugárzás. Másrészt mivel hatalmas besugárzási energiát közöltünk a mintával, speciális hűtést kellett alkalmaznunk, hogy szobahőmérsékleten tudjunk minden kísérletet végezni. Harmadrészt, olyan enzimet kellett választanunk, amelynek a mozgása, szerkezete röntgenberendezés nélkül is könnyen és azonnal látható. Ahogy korábban már írtuk, a fehérjék, enzimek többnyire fehérek vagy átlátszók. De van néhány színes kivétel, a fluoreszkáló fehérjék, melyeknek a fluoreszcenciája nagyon érzékeny a fehérjegombolyag szerkezetének változásaira, és ez minden pillanatban könnyen mérhető jelzést ad az aktuális állapotukról. Mi egy narancsszínű fehérjét választottuk (LSS-mOrange), amely ráadásul annyira stabil, hogy a sejten kívül, kísérleti körülmények között is napokig megőrzi natív formáját.

Mit tapasztaltunk a kísérlet során? Az infravörös besugárzás megnövelte a narancs színű fehérjénk fluoreszcenciáját, ezzel jelezve, hogy a fehérje szerkezete megváltozott. Az új szerkezet csak a besugárzás ideje alatt volt stabil, a besugárzás megszüntetésekor a szerkezet visszaalakult, melyet a fluoreszcencia csökkenése jelzett. Ismételt besugárzásra ismét kialakult a módosult szerkezet, amely bizonyítja, hogy a fehérje mindvégig funkcionált, nem egy természetellenes, visszafordíthatatlan folyamatot indítottunk el a rezgések gerjesztésével. Ezzel az áttöréssel a fenti számítógépes kísérletünket a valóságban igazoltuk, bebizonyítottuk, hogy az infravörös frekvenciákra rezonáló molekuláris rezgések a fehérjében képesek nagyléptékű szerkezetváltozást előidézni, így meghatározó szerepük lehet az enzimek mozgatásában, működtetésében.

A felfedezett jelenség különlegessége, hogy az infravörös besugárzás frekvenciájától függ a szerkezetváltozás hatékonysága, így valószínűsíthető, hogy a molekuláris rezgéseknek speciális szerepük van ebben a szerkezetváltozásban. Szkeptikusok mondhatnák, hogy az infravörös sugarak melegítő hatása régóta ismert, és a melegedéstől mozgó enzim egyáltalán nem újdonság. Ellenőriztük azonban, hogy irányított infravörös besugárzás nélkül, kizárólag melegítéssel nem váltható ki ez a jellegzetes szerkezetváltozás, ami a fluoreszcencia emelkedésével jár.

Kijelenthetjük tehát, hogy a molekuláris rezgések befolyásolásával sikerült közvetlenül beavatkoznunk egy fehérje mozgásába, működésébe. Valószínűsíthető, hogy ezeknek a rezgéseknek alapvető szerepük van abban, hogy hatékonyan működnek az enzimek. Szerepük lehet például abban, hogy közvetítenek az enzim távoli pontjai között, illetve ezeknek a rezgéseknek a mintázatában lehet különbség, amikor látszólag egyforma szerkezetű enzimek vagy gyógyszerek eltérően viselkednek. Felfedezésünk új irányokat nyithat az enzimek vizsgálatában. A rezgések tanulmányozásával és figyelembevételükkel jobb gyógyszerek és hatékonyabb mesterséges enzimek fejleszthetők.

A kutatásainkat az egzotikus fluoreszcens fehérjék mellett a jövőben első lépésben kiterjesztjük az emberi szervezetben kulcsfontosságú membránfehérjékre és ioncsatornákra. Ezek a fehérjék szabályozzák a sejt és a külvilág összeköttetését, kulcsszerepük van a sejtek közötti kommunikációban és idegi ingerületátvitelben. Mivel kísérletünkben az infravörös besugárzásra kialakuló elektromos térerő változások hasonlítanak a szervezetünk sejtjeit határoló membránokban kialakuló elektromos térerő változásokhoz, így közelebb kerülhetünk annak megértéséhez, hogy a sejteink életében mi a szerepük a most felfedezett, enzimeket működtető molekuláris rezgéseknek.
 Kulcsszavak: fehérjedinamika, enzimműködés, molekuláris rezgések, infravörös spektroszkópia, konformációváltozás