A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. január • TARTALOM – CONTENTS • January 2016

XA Magyar Biofizikai Társaság XXV., jubileumi kongresszusa
The Silver Jubilee Congress of the Hungarian Biophysical Society
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Závodszky Péter Előszó és bevezető 3

1. Makromolekuláris és membránbiofizika – I. és II. szekció
Biophysics of Macromolecules and Membranes

Bérczi Alajos – Galajda Péter – Nyitrai Miklós – János: Bevezető

5

Bugyi Beáta: Forminfehérjék: aktinösszeszerelő molekuláris gépezetek

8

Mészáros Bálint: Funkcionális helyek becslése rendezetlen fehérjékben

12

Szalontai Balázs – Dér András: A víz szerepe fehérje–fehérje
és membrán–fehérje kölcsönhatásokban

15

2. Modern biofizikai módszerek • Trends in Modern Biophysical Methods

Smeller László, Nagy Péter: Bevezető

19

Osváth Szabolcs – Levente – Agócs Gergely – Kis Petik Katalin – Szigeti Krisztián –
Kellermayer Miklós: Mozgások elemzése élő rendszerekben

21

Búzás András – Badri L. Aekbote – Fekete Tamás – Grexa István –
Vizsnyicai Gaszton – Ormos Pál – Kelemen Lóránd: Egyedi sejtek
képalkotásának javítása indirekt optikai sejtmanipulációval

23

Lukács András: Hogyan alakítsunk át egy fotoliázt kriptokrómmá?

26

3. Fényszimpózium • Symposium on Light

Závodszky Péter – Mátyus László: Bevezető

29

Málnási-Csizmadia András – Rauscher Anna: A molekuláris rezgásek és az enzimműködés

31

Barna László – Dudok Barna – Miczán Vivien – Horváth András – Katona István: A CB1 kannabinoid receptor sejttípus-specifikus eloszlásának vizsgálata VividSTORM segítségével

35

4. Bioenergetika és fotobiológia • Bioenergetics and Photobiology

Csík Gabriella – Dér András: Bevezető

39

Varsányi István – Máthé Domokos – Horváth Ildikó – Dániel Sándor – Krisztián:
Agyi glükózmetabolizmus térképének készítése
kvantitatív in vivo képalkotó módszerek segítségével

42

Bagyinka Csaba: Egy különleges enzim: a hidrogenáz

46

Gróf Pál – Knapp Krisztina – Schlosser Gitta – Nagy Tamás Milán – Timári István –
Borics Attila – Kövér Katalin – Csík Gabriella – Majer Zsuzsa: Diszulfidhidat tartalmazó
ciklikus peptidek UV-besugárzásának hatására keletkező szabadgyökök
és szulfhidril-csoportok detektálása

50

5. Orvosfizika, sugárbiológia • Medical Biophysics and Radiobiology

Csige István, Sáfrány Géza: Bevezető

55

Hideghéty Katalin – Szabó Rita  – Ughy Bettina – Polanek Róbert – Szabó Zoltán – Tőkés Tünde:
ELI-ALPS ionizáló sugárforrások és orvosbiológiai kutatási lehetőségek

57

Madas Balázs Gergely – Hanusovszky Lívia – Drozsdik Emese: Kis dózis, nagy érzékenység:
a sugárvédelmi szabályozás alapfeltevése és a sejtek hiperszenzitivitása

62

6. Bioszenzorika és bio-nanotechnológia • Biosensorics and Bionanotechnology

Horváth Róbert – Vonderviszt Ferenc: Bevezető

68

Horváth Róbert: Bioszenzorika és bio-nanotechnológia

70

7. Elméleti biofizika • Theoretical Biophysics

Simon István – Hegedűs Tamás: Bevezető

78

Derényi Imre – Szöllősi Gergely J.: A hierarchikus sejtdifferenciálódás szerepe
a mutációk felhalmozódásának és a rák kockázatának minimalizálásában

80

Tanulmány • Study  

 

Klinghammer István: Az égi glóbuszok történetéből…
From the History of Celestial Globes—Representations of the Sky

84

Takács László: Mire jó egy companion? • What Is a Companion Good for?

88

Kollár István: Plágium vagy mások eredményeinek összefoglalása? Egy kutató tűnődései
Plagiarism, or Summary of Preliminaries? Ruminations of a Researcher

92

Kosztolányi György: Genetikai stabilitás vs. dinamizmus. Az idő szerepe
a genetikai szabályozásban az élet során
• Stability vs Dynamism in Genetics.
The Role of Time in Genetic Regulation during a Life-Cycle

97

Benda József: Az utolsó esély. A demográfiai krízis mint lehetőség
Last Chance. Demographic Crisis as an Opportunity

103

Tudós fórum • Academy Affairs  

A veszély valós, az időnk véges • A Tudomány Világfóruma 2015
The Enabling Power of Science – World Science Forum 2015 112

112

A Magyar Tudomány Ünnepe 2015 – Kitüntetések • Awards 119

119

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 121

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Pagoda és krizantém (Umemura Yuko)

124

Lexikon a statisztika és népességtudomány kutatóiról (Gazda István)

126