2001. JÚLIUS

Mészáros Rezső: A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése
Nagy Károly: A 20. század fizikájának alapvető felfedezései és hatásuk a világról alkotott képünkre
Nagy Miklós Mihály: Geográfia hadilobogó alatt

Kutatás és környezet
Várallyai György: A talaj vízgazdálkodása és a környezet

Eszmék-értékek
Domonkos Péter: Hart és Rawls

Magyar medicina
Hollán Zsuzsa: Az egészségügy az ezredfordulón Magyarországon
Halmos Tamás-Kautzky László: Az egészségmegőrzés jelentősége és hazai lehetőségei

Tudománypolitika
Glatz Ferenc: Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről
Tarnóczy Mariann: Akadémiánk és a határon túli magyar kutatás

A tudomány történetéből
Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós magyar nyelvű írásai

Könyvszemle
Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós (S. Sárdi Margit)
Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs (Farkas János)
Munkások Magyarországon 1948-1956. (Mucsi Ferenc)
Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete - XIX. század (Berényi Dénes)
Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban (Mester Béla)

Summary


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra