A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A HATALOM • BEVEZETŐ

X

Hunyady György

az MTA rendes tagja • hunyady.gyorgy(kukac)ppk.elte.hu

 

Az MTA társadalomtudományi osztályai – azt mondhatnánk, immár rendszeresen – úgy ülik meg a Magyar Tudomány Ünnepét, hogy aktuális, közérdekű, több diszciplína területén kamatozó közös témában szerveznek tudományos ülést. 2015-ben e téma – egyszerűen szólva, pusztán, tágasan – A hatalom volt.

A mi világunkban és a világban általában nem nehéz ráeszmélni arra, hogy az emberek, a társadalmi csoportok, a társadalmak függő viszonyban vannak egymástól, befolyást és kontrollt gyakorolnak egymás felett, ezek a hatalmi viszonyok befonják életüket, ezek jellege jelöli ki mozgásterüket és ambícióikat, szabja meg az együttélés és együttműködés minőségét. A mindenütt jelen lévő hatalmi viszonyok, ezek letéteményesei és elszenvedői a társadalomtudomány majd minden ágának tárgyául kínálkoznak és tárgyát képezik sokféle, szerteágazó szakmai-tudományos vizsgálódásnak. Ezen változatos eredmények – természetesen nem teljesen átfogó, összegző, szintetizáló, de érzékletes és tanulságos összképét kívántuk nyújtani a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, a Filozófiai és a Történettudományok Osztályának és a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 2015. novemberében tartott közös rendezvényén. Mindhárom osztály képviselői körében érdeklődést és aktivitást váltott ki „A hatalom” megvitatása, és szépszámú szakmai érdeklődő előtt tizenegy előadás hangzott el az egész napos felolvasó ülésen.

 

 

A szerteágazó témakör tárgyalása során az előadók a hatalom négy vetületével foglalkoztak: történeti bevezetésként a középkori hatalomról, forrásairól és gyakorlásáról volt szó, ezt követte korunk demokratikusan megoszló hatalmának rendszeres tárgyalása, amely kitekintett a hatalom mai jelenlétére és szabályozására általában, a regionális és központi hatalom, valamint a helyi és globális erőtér viszonyaira. A múltra és jelenre való rátekintés után következett a jövő bontakozó hatalmi viszonyainak és folyamatainak felmérése és elemzése, számot vetve a társadalmi befolyások széles skálájával, a pénz gazdasági szférájától a tudomány és kommunikáció növekvő súlyú területéig. A negyedik tematikus egység a hatalom pszichológiai és morális tényezőivel, egyéni, társas és társadalmi megjelenésével foglalkozott, kitekintve a nyelvi megjelenés formáira és módjára is. A témák puszta számbavétele is kifejezésre juttatja a rendezvény szempontgazdagságát, sokszínűségét, azt a rangos ambíciót, hogy e bonyolult emberi-társadalmi jelenségkört minél teljesebb megvilágításba helyezzük.

Összeállításunk nem tudja teljes gazdagságában bemutatni az előadások összességét, de a tanulmányok hozzáférésének függvényében arra törekszik, hogy érzékeltesse a rendezvény fent jellemzett komplexitását, egyszersmind bemutassa a szaktudományok hozzájárulásának módját a Magyar Tudomány olvasóinak. Egy összegző-rendszerező tanulmányt állítva az előtérbe, egyebekben az ülésnap fent vázolt építkezésének logikáját követjük, amikor kiadványunkban sorba rendezzük az egyes témakörökben született előadásokat.