Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. JANUÁR

Tanulmányok
Pásztor Emil: A koponya tudós kutatója és az antropológia megalapítója hazánkban - Lenhossék József (1818-1888)
Hárdi István: Az agresszió képi kifejeződése
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz és a regionális tudomány Magyarországon
Kürti László: Határkutatás - a regionális tudományok új ága?
Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika
Domokos Péter: A finnugor kongresszusok története és szerepe
Gárdián Gabriella - Vécsei László: Neurodegeneráció a neurológiai kórképekben
Bárdossy György - Lelkesné Felvári Gyöngyi: Gondolatok és kételyek Földünk szénhidrogén-készleteivel kapcsolatosan
Kölcsei Tamás: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi K+F helyzete és pályázati rendszere
Szlávik János: A környezet gazdasági értékelése

Tudós fórum
Bencze Gyula: H-index: egy új javaslat az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére
Marton János - Pap Kornélia - Hulesch Helga: Impakt faktor és kutatási teljesítmény - az értékelés gyakorlata
Papp Zoltán: Mire és hogyan nem lenne szabad használni az impakt faktort?
Az Arany János Közalapítvány a Tudományért szakkuratóriumai által a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából adományozott díjak
Kertész János: Nyílt levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz
Hargittai Magdolna: Hozzászólás

A világ tudománya magyar diplomaták szemével
Grosschmid Péter: A finnek és a tudomány - az innováció támogatásának társadalmi elfogadottsága Finnországban

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle
Neurocognitive Development and Impairments (Kéri Szabolcs)
Különleges fejlemény a magyar Nietzsche-irodalomban (Kunszt György)
Parlament és parlamenti élet Magyarországon, 1608-1918 (Marie-Françoise Vajda)
Ormos Mária- A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században (Romsics Ignác)
Fehér Márta - Békés Vera (szerk.): Tudásszociológia szöveggyűjtemény (Zemplén Gábor)


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]