Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


1998. JÚLIUS

Eötvös Loránd-évforduló


Egy majdnem tematikus szám elé (Szabados László) ........................... 773
Nagy Károly: A klasszikus fizika világhírû magyar mestere .................. 774
Meskó Attila: Az Eötvös-inga ............................................... 783
Márton Péter: Eötvös Loránd földmágneses vizsgálatairól .................... 796
Mann Miklós: A kultuszminiszter ............................................ 804

A fizika jövôje

Grüner György: A jövô évszázad fizikája .................................... 807
Hozzászól Marx György, Vicsek Tamás, Závodszky Péter ....................... 814
Muhsin N. Harakeh - Lovas Rezsô: Magfizika egy kis országban ............... 821

Magyar medicina

Tanyi János: Influenzavírusok a természetben ............................... 829

A hónap kérdése

Mit várhatunk az EU 5. Keretprogramjától? - Válaszol: Siegler András ....... 838

Kitekintés

Vége van-e a tudománynak? (Bencze Gyula);
A nagy Fermat-tétel bizonyítása (Strehó Mária);
Arccal a fenntartható fogyasztás felé (Sperlágh Sándor);
A Kutatási Kiválósági Központok finn nemzeti
stratégiája (Patkós András) (Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) .......... 842

Tudománypolitika

Beszámoló az MTA 1998. májusi (162.) közgyûlésérôl és a közgyûlési
határozatok ................................................................ 852
Prugberger Tamás: Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja .. 862

Szakmagyar

Van-e szükség angol kifejezésekre a magyar nyelvben? (Galambos János) ...... 866

Jegyzet

Hírem a világban (Braun Tibor) ............................................. 868

A tudomány történetébôl

Kónya Sándor: Hontárs, köztárs, polgártárs ................................. 872

Megemlékezések

R.M. Noyes (Kôrös Endre) ................................................... 875
Szebehely Gyôzô (Érdi Bálint) .............................................. 877

Könyvszemle

Nacionalizmus-fogalmak (Niederhauser Emil) ................................. 880
Láthatatlan történet (Perecz László) ....................................... 883
Széchenyi Ágnes: ,,Sznobok és parasztok'' (Végh Ferenc) .................... 885
Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavóniába és
Amerikába 1860-1914 (Horváth Gyula) ........................................ 887
Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig (Szentgyörgyi Zsuzsa) ...................... 888
Törvényszerûségek az ásványinyersanyag-gazdaságban (Gál István) ............ 890
Marx György: Szilárd Leó (Berényi Dénes) ................................... 891
Huszár Lajos: Az Erdélyi Fejedelemség pénzverése (Kôhegyi Mihály) .......... 892

Utóhang

Tudomány - áltudomány (Kovácsvölgyi Sándor) ................................ 895

Fanyar Tudomány ............................................................ 898


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]