A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. május • TARTALOM – CONTENTS • May 2017

X


A napenergia hasznosításának helyzete és problémái
Situation and Perspectives of Utilization of Solar Energy
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Ádám József

Ádám József – Farkas István: Bevezető • Introduction

514

Farkas István: Napenergia-hasznosítás – hazai és nemzetközi helyzetkép
Utilization of Solar Energy – National and International Situation

517

Varga Pál: A napenergia aktív hőhasznosítása – hazai és nemzetközi helyzetkép
The Solar Thermal Market – Hungarian and World Situation

524

Pálfy Miklós: A napenergia fotovillamos hasznosítása
Development of the Photovoltaic Solar Energy

532

Gali Ádám: Harmadik generációs napelemek • Third Generation Solar Cells

540

Zöld András – Kerekes Attila: A napenergia passzív hasznosítása épületekben
Passive Utilization of Solar Energy in Buildings

545

Vass Imre: Napenergia-hasznosítás fotoszintetikus rendszerek segítségével
Utilization of Solar Energy by Photosynthetic Systems

552

Szeredi István: A napenergia várható hatása a villamosenergia-rendszerre
Expected Effects of the Solar Energy on the Electric Power System

558

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosításának környezeti és társadalmi hatásai
Environmental and Social Effects of the Utilization of Solar Energy

566

Gács Iván – Mayer Martin János: Naphőerőművek • Concentrated Solar Power Plants

574

Tanulmány • Study  

 

 

Soós Sándor: Az impaktfaktor után – mi történik a hazai tudományos kibocsátással a Scimago Journal Rank bevezetésével? Hatások az „impaktfaktoros” publikációk körében
Life after the Impact Factor: Effects of Adopting the Scimago Journal Rank for the Evaluation
of Research Output in Hungary

583

Bazsa György: Felfelé a pályán. Hazai oktatói-kutatói karrierállomások
Upward on the Track – Stations of the Hungarian Academic Career 594

594

Vámos Tibor: Van-e szamárlétra a tudomány mennyországába?
Is There a Ladder of Seniority to Science’s Heaven?

607

Kelemen János: Történelem és szabadság – A 150 éve született Benedetto Crocéra emlékezve
In memory of Benedetto Croce on the Occasion of the 150th Anniversary of his Birth

610

Brezsnyánszky Károly: Adalék a hazai földrengés-megfigyelés korai történetéhez
A Complement to the Early History of Earthquake Observation in Hungary

622

Tudós fórum • Academy Affairs  

Csermely Péter: A nők tudományos előmenetele mint felülről korlátozódó hálózatos jelenség
Scientific Career of Women Scientists as a Top-restricted Network Phenomenon

624

Somogyi Péter: A számok beszélnek • Válasz az Alkalmasak-e a magyar nők az MTA tagságára
c. cikkemre érkezett hozzászólásokra
• The Numbers Tell It All. Answer for the Reactions on the Article Are Hungarian Women Qualified for Membership of the Hungarian Academy of Sciences?

627

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 631

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Tehetséggondozás – határtalanul (Nagy Melinda – Szarka László)

633

Az Óperenciás tengeren túl: magyar identitás a diaszpórában (Kontra Miklós)

636