A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2008. december • TARTALOM CONTENTS • December 2008

X

   
Az „értelmes tervezettség” hiedelmének boncolgatása…
Vivisection of the Belief of Intelligent Design…
 
 
Szerkesztő • Editor: Csányi Vilmos  

Csányi Vilmos: Bevezető • Introduction

1422

Kampis György: Értelmetlen tervezettség • Unintelligent Design

1424

Tasi István: Tudomány a bíróságon • Science Goes to Court

1435

Jókay István: Teremtés vagy evolúció? – Mi a megoldás?
Creation or Evolution? – What Is the Solution?

1447

Szalai Miklós: A panda hüvelykujja és a közömbös tervező
The Panda’s Thumb and the Indifferent Designer

1456

Gánóczy Sándor: A „kreácionizmus” és az „értelmes tervezettség” a teológiai kritika mérlegén
Creationism and Intelligent Design: A Theological Criticism

1468

Kertész Gergely: Evolúció, intelligens tervezés, evidencia
Evolution, Intelligent Design, Evidence

1487

Tanulmány • Study  
   

Teke Zsuzsa: Mátyás és Firenze • Matthias and Florence

1500

Kenyeres Zoltán: Nyugat-mozaikok Nyugat-Mosaics

1510

Rosta István: A tudomány történetéből – Világproblémák, globalizáció. A Római Klub három jubileuma 2008-ban • Worldproblems and Globalization. The Three Anniversaries of the Club of Rome in the Year 2008

1516

Interjú • Interview  
   

A járat indulásra kész! • Képzeletbeli utazás – Sipos Júlia beszélgetése Enyedi György társadalomföldrajz-kutatóval • Ready to Start! An Imaginary Journey with György Enyedi, Social Geographer, and 2008 Winner of Geography Union’s Lauréat d’Honneur (Júlia Sipos)

1522

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából • Awards

1527

A Magyar Tudomány Ünnepének központi gondolata: A tudomány az élhető földért
Science for a Livable Planet

1531

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Meskó Attila (Horváth Ferenc)

1538

Varga János (Szabad György)

1540

Kitekintés • Outlook (Jéki László és Gimes Júlia gondozásában) 1542

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Horváth András – Szabó Attila: Űrkorszak (Szabados László)

1546