A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. október • TARTALOM – CONTENTS • October 2012

X


Tanulmány • Study  

Rosta István – ifj. Rosta István – Velner András: Megemlékezés Gillemot László akadémikus tudományos munkásságáról születésének centenáriumán • In Commemoration of László Gillemot, Member of the Hungarian Academy of Sciences

1154

Mészáros Ernő és Somlyódy László: Beszélgetés a környezet két fontos közegéről –
a vízről és a levegőről
• Dialogue about Two Agents of the Environment: Water and Air

1160

Pál József: A magyar nyelv és kultúra oktatásáról a külföldi egyetemeken – helyzetértékelés és vitaanyag • Teaching of Hungarian Language and Culture in Universities Abroad

1206

Reményi Károly: Arrheniustól indult, és… • It All Started with Arrhenius, and…

1217

Hermann Róbert: Szemere Bertalan • The Memory of Barthélemy de Szemere

1224

Klinghammer István: Kétszáz éve született Tóth Ágoston honvédezredes, az MTA tagja, a 19. századi magyar térképezés úttörője • Colonel Ágoston Tóth, Member of the Hungarian Academy of Sciences, Pioneer of the 19th Century Hungarian Cartography, Was Born 200 Years Ago

1238

Tudós fórum • Academy Affairs  

Az öregnek aurája volt… Záborszky László agykutató Szentágothai Jánosról (Gimes Júlia interjúja) The Old Man Had Aura… László Záborszky on János Szentágothai (Júlia Gimes)

1244

Vélemény, vita • Discussion  

 

Szentpétery Péter: Trónfosztás – vagy csak behunyt szemmel a trón előtt? Hozzászólás Brendel Mátyás A nagy trónfosztás című írásához • Dethronement – Or Just Closing the Eyes in front of the Throne? Reflections to Mátyás Brendel’s Article

1248

Brendel Mátyás: Fides et ratio • Fides et ratio

1252

Gánóczy Sándor: Milyen értelemben lehet tudomány a keresztény teológia?
Christian Theology: A Science?

1256

Kampis György: Mi a tudomány? És mi nem az? • What Is Science? And what Is Not?

1268

Megemlékezés • Obituary  
   

Enyedi György 1930 – 2012 (Horváth Gyula)

1270

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1274

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Válság és apokalipszis (Balázs Ervin)

1276

A nemzeti jogok és az európai jogrendszer kapcsolata (Szmodis Jenő)

1277