A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. március • TARTALOM CONTENTS • March 2009

X

   
Darwin-év • Darwin Year
 
 

Sipos Júlia interjúja Csányi Vilmossal • Interview with Vilmos Csányi (Júlia Sipos)

258

Tanulmány • Study  
   

Magyar Lóránt – Pásztor Emil: Névtelen koponyák igazságügyi orvostani vizsgálata
Forensic Investigation of Anonymous Skulls

262

Huszár Ágnes: Női nyelv? Férfi nyelv? – Gendernyelvészet Magyarországon
Genderlinguistics in Hungary

276

Botos József – Botos Katalin: Az idősödés gazdasági hatásai – egy stratégiai jelentőségű kutatás vázlata • Economic Consequeces of Aging

286

Enyedi György: Városi világ • An Urban World

295

Venetianer Pál: Az újra meglátogatott szép új világ • Brave New World Revisited

303

Illés Erzsébet – Almár Iván: Felsőlégköri kutatások az űrkutatás hajnalától napjainkig
Our Upper-atmosphere Studies: From the Dawn of the Space Era until Today

311

Reményi Károly: Az energiastratégia sarokpontjai • Fundamental Principles of Energy Strategy

323

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Tolnai Márton – Mosoniné Fried Judit – Soós Sándor: Fiatal kutatók az MTA köztestületeiben
Post-docs in the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences

334

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Mesterházy Ákos: Tudományfinanszírozás – pénzszórás mesterfokon
Science Management. Mastering the Art of Money Squandering

345

Solymosi Frigyes: Tudomány, haza, haladás • Science, Home(land), Progress

352

A jövő tudósai • The Scientists of the Future  

 

 

Előszó (Csermely Péter)

 

A magyar társadalom a tehetség szolgálatában (Kiss G. – Mentler M. – Sipos J.)

356

A tehetségpontok első országos konferenciája Debrecenben (Balogh L. – Debreczeni A.)

359

Kitekintés • Outlook (Jéki László és Gimes Júlia gondozásában) 365

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A régiók Oroszországa – Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban
(Enyedi György)

370

Korunk hőse, a pszichológus (Kinek az örömére?) (Sári László)

371

Joseph G. Sinkovics: Cytolytic Immune Lymphocytes in the Armamentarium of the Human Host. Products of the Evolving Universal Immune System (Lapis Károly)

375

Megjelenőben az Akadémiai Nagyszótár (Kiss Jenő)

378

Földközelben a világűr (Szabados László)

381