A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. március • TARTALOM – CONTENTS • March 2015

XA kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában
The Copernican Revolution in Five Hundred Years
 
   

Kutrovátz Gábor: Miért helyezte Kopernikusz a Napot a középpontba?
Why Did Copernicus Place the Sun in the Centre? 258

258

Farkas Gábor Farkas: A könyv, amelyet senki nem olvasott. Adalékok a heliocentrikus modellről folytatott vitához • The Book Nobody Read—Contribution to the Dispute on Heliocentric Model

268


Kitaibel és Tomcsányi az 1810. évi móri földrengésről
szóló könyvének bicentenáriuma
Bicentenary Kitaibel's and Tomcsányi's Book on the 1810 Mór Earthquake
 
   
Vendégszerkesztő: Varga Péter

Varga Péter: Bevezető • Introduction

275

Varga Péter: A magyar tudomány történetének büszkesége: 200 éve jelent meg Kitaibel Pál
és Tomcsányi Ádám könyve az 1810. évi móri földrengésről

Bicentenary of Kitaibel’s and Tomcsányi’s Book on the 1810 Mór Earthquake

276

Timár Gábor: Kitaibel és Tomcsányi 1810-es móri földrengéstérképének
topográfiai alapja és georeferálása
• Topographic Base and Georeference
of Kitaibel’s and Tomcsányi’s 1810 Mór Earthquake Map

289

Kiszely Márta: A Vértes földrengései: mi történik a lábunk alatt?
Earthquakes in Vértes—What Happens below our Feet?

298

Tanulmány • Study  

 

Karátson Dávid – Ralf Gertisser: A Jáva-szigeti Merapi 2010-es kitörése.
Természet és társadalom kapcsolata a Föld legnépesebb vulkánszigetén

The 2010 Eruption of the Merapi Volcano on the Island of Java:
Relationship between Nature and Society in the Most Densely Populated Volcanic Island

311

Fazekas Károly: Mérnökök legyünk vagy filozófusok? • Do We Need Philosophers or Engineers?

322

Bán Miklós: A biodiverzitási információk gyűjtéséről és megosztásáról
Collecting and Sharing Biodiversity Information

335

Tóth János: Szekularizáció és szociológia: mit tölthetünk a régi tömlőkbe?
Secularization and Sociology: What Can be Filled into Old Wineskins?

347

Gánóczy Sándor: Spinoza, a történeti-kritikai írásmagyarázat úttörője
Spinoza, Pioneer of Historical-Critical Bible-Interpretation

356

Megemlékezés • Obituary  
   

R. Várkonyi Ágnes (Fodor Pál)

366

Szépfalusy Péter (Kondor Imre)

369

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 371

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Az öregedés. Tények és elméletek (Venetianer Pál)

375

A nyelvhasználat és a kognitív működés öszefüggései (Berán Eszter)

376

Tényregény – élménytár (Tibori Tímea)

379

Műfajok metszetében – a hatalomról (Fazekas Csaba)

381