A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. szeptember  • TARTALOM – CONTENTS • September 2015

XMagyarország csatlakozott az Európai Űrügynökséghez
Hungary Has Joined the European Space Agency
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Both Előd

Tari Fruzsina: Hogyan lehet sikeres a csatlakozás? • How to Make Our Membership
in the European Space Agency a Success?

1026

Hirn Attila: Tudományos mérések a 67P/Churyumov–Gerasimenko-üstökös felszínén
Scientific Measurements on the Surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko

1030

Apáthy István – Pálfalvi József: Magyar közreműködéssel végrehajtott dozimetriai mérések
a Nemzetközi Űrállomáson
• Dosimetric Measurements on the ISS with Hungarian Contribution

1037

Balázs László – Barkaszi Irén – Czigler István – Takács Endre: Agyműködés súlytalanságban: kísérlet a Nemzetközi Űrállomáson • The Brain in Weightlessness: Experiment
on the International Space Station

1045

Ábrahám Péter – Kiss Csaba: Az ESA infravörös csillagászati küldetései és a magyar részvétel
Hungarian Participation in ESA Infrared Astronomical Space Missions

1052

Gránásy László – Pusztai Tamás – Podmaniczky Frigyes – Korbuly Bálint: Anyagtudomány
a világűrben: kutatások az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban
• Materials Science in Space: Research in the Wigner Research Centre for Physics of the Hungarian Academy of Sciences

1058

Földváry Lóránt – Tóth Gyula – Kiss Annamária – Kemény Márton: GOCE műhold: Eötvös-inga-mérések Föld körüli pályán • GOCE Satellite: An Earth Orbiter Torsion Balance

1063

Zábori Balázs: Magyar diákok az Európai Űrügynökség rakéta- és ballonprogramjában
Hungarian University Students in the REXUS/BEXUS Rocket and Balloon Programme
of the European Space Agency

1070

Horváth Gyula: CubeSatok az Európai Űrügynökség jövőképében
CubeSats in the Vision of the European Space Agency

1075

Solymosi János: Űrtávközlés • Space Communications

1080

Tanulmány • Study  

 

Venetianer Pál: Isten mégis szerencsejátékos? (A véletlen a biológiában)
Does God Play Dice? (The Role of Chance in Biology)

1087

Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés létjogosultsága és funkciói a magyar jogban
Reason for Existence and Functions of the Fiduciary Asset Management in Hungarian Law

1096

Hajnal Béla – R. Fedor Anita: A kínai demográfiai folyamatok néhány sajátossága
Some Characteristics of Chinese Demography

1103

Tudós fórum • Academy Affairs  

Csaba László – Szentes Tamás – Zalai Ernő: Mégis, kinek az Akadémiája?
Whose Academy Is It Anyway?

1113

Gábor Dénes-díj • Dénes Gábor Award

1138

Vélemény, vita • Discussion  

 

Maksay Gábor: Quo vadis, tudományos megismerés? • Quo Vadis, Scientific Recognition?

1139

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1146

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Emberi játszmák – egy bestseller hiánypótló szaklektorálása (Grünczeisz Kata)

1149