A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2013. november • TARTALOM – CONTENTS • November 2013

X


Víz határok nélkül II.

Water without Borders II.

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Somlyódy László, Szabados László

Somlyódy László: Előszó • Introduction

1282

Várallyay György: A talajok vízgazdálkodása • Soil Moisture Regime

1285

Geresdi István – Horváth Ákos – Bozó László: A víz szerepe a légköri folyamatokban
Role of Water in Atmospheric Processes

1293

Kármán Krisztina: A parti szűrésű vízbázisok és jelentőségük
Riverbank Filtrated Aquifers and Their Significance

1300

Bender Tamás – Bálint Géza – Prohászka Zoltán – Géher Pál – Tefner Ildikó Katalin: A balneológia helyzete Magyarországon. Bizonyítékok a magyar gyógyvizek hatékonyságáról • The Situation of Balneotherapy in Hungary. Evidences on Proofs of Effectiveness of Hungarian Thermal Waters

1307

Andrásfalvy Bertalan: A víz a magyar történelemben • Water in Hungarian History

1313

Bruhács János: A nemzetközi vízjog a 21. század elején
International Water Law at the Beginning of the 21st Century

1322

Bartha Elek: A víz a szakrális folklórban • Water in Sacral Folklore

1333

Diderot 300

Diderot 300

 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Ludassy Mária

Ludassy Mária: Bevezető • Introduction

1341

Cseppentő István: Diderot Supplément au voyage de Bougainville című művének
magyar fordítása és kiadása
• Hungarian Translation and Publication
of Diderot’s Supplément au Voyage de Bougainville

1343

Bartha-Kovács Katalin: Visszaadható-e Diderot stílusa magyarul? Diderot Szalonjainak
fordítási nehézségeiről
• Could Diderot’s Style Be Reflected in Hungarian?
Remarks on Translation Difficulties of Diderot’s Salons

1349

Tanulmány • Study  

 

Simonovits Miklós: Erdős Pál a 21. században • Paul Erdős in the 21st Century

1358

Kádár Imre: Kétszáztíz éve született Justus von Liebig, az MTA külső tagja
Justus von Liebig and the Hungarian Sciences

1369

Hamza Gábor: A közvetlen demokrácia történelmi előzményei Európában
Historical Precedents of the Direct Form of Democracy in Europe 1380

1380

Hankiss Elemér: Európa, két világ közt • Europe between Two Worlds

1386

Tudós fórum • Academy Affairs  

Mika János: Az V. Magyarországi Klímacsúcs. Tudományos konferencia civil kezdeményezésben
5th Hungarian Climate Summit 1396

1396

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • The New Corresponding Members of the MTA

Domokos Péter

1400

Tamás Gábor

1402

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1403

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Feleky Gábor)

1406