A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. május • TARTALOM CONTENTS • May 2011

X

   
A jog mint multidiszciplináris jelenség
Law as a Multidisciplinary Phenomenon
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Szmodis Jenő  

Szmodis Jenő: Bevezetés • Introduction

514

Maczonkai Mihály: A jogszabály és a jogalkalmazói döntés
Legal Norms and Judicial Decisions

517

Prugberger Tamás: A környezetrombolásról, és annak globális, európai és hazai jogi korlátozásáról • On Destroying the Environment and Its Global, European and Domestic Legal Limitation

526

Sárközy Tamás: A jog szerepe a gazdaságban • Role of Law in Economics

535

Pataki Ferenc: Jog és pszichológia • Law and Psychology

541

Szmodis Jenő: A jog a humánetológia tükrében • Law in the Mirror of Human Ethology

548

Erdő Péter: A közjó és a lélek üdvössége – Adalékok a jogrendek teológiai vonatkozásához
Common Weal and Glory of Souls. Contributions to the Theological Relevance of Law and Order

558

Tanulmány • Study  
   

Haszpra László: Az éghajlati rendszer és mozgatói • The Climate System and Its Drivers

570

Póczik Szilveszter: A radikális politikai iszlám eszmevilága
Ideas and Ideologies of Radical Political Islam

580

Brendel Mátyás: A relativizmus határai: vajon létezik-e demarkáció a relativizmuson belül?
Limits of Relativism: Is There a Demarcation within Relativism?

590

Schiller Róbert: Fizikai molekula, kémiai atom? • Physical Molecule, Chemical Atom?

596

Venetianer Pál: Tíz éve ismerjük az emberi genomot
10th Anniversary of Publicating the Human DNA Sequence

604

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Horváth Dezső: Válasz Papp Zoltán esettanulmányára • Answer to Zoltán Papp’s Case Study

613

Verő József: Szabad-e a tanulmányok és hivatkozások számát súlyozni? (Habitusvizsgálat és az akadémiai doktori cím elnyerése) • Is It Allowed to Give Weights to Scientometric Quantities?

616

Papp Zoltán: Reagálás az észrevételekre • Reactions

619

Interjú • Interview  
   

Három év után, három év előtt – beszélgetés Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével
After and Before Three Years – Interview with József Pálinkás, President of the MTA

622

KitekintésOutlook (Gimes Júlia gondozásában) 628

KönyvszemleBook Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Egyszerzős korszerű orvosi enciklopédia (Ádám György)

632

Globális szociális piacgazdaság (Csaba László)

633

Az idegen Magyarország (Tóth Judit)

636