A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. október  • TARTALOM – CONTENTS • October 2015

XA Fény Nemzetközi Éve
International Year of Light
 
   
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Kroó Norbert, Szabados László

Kroó Norbert: Bevezető • Introduction 1154

Gyürky György: Csillagok, az Univerzum fényforrásai • Stars, the Light Sources of the Universe

1155

Kiss L. László: Csillagászati képalkotás optikai interferometriával
Astronomical Imaging with Optical Interferometry

1162

Kozma Péter – Janosov Milán – Petrik Péter: Optikai bioérzékelés • Optical Biosensing

1171

Krasznahorkay Attila: Atommagfizika fénnyel • Nuclear Physics with Light

1180

Dombi Péter – Csete Mária: Fény és nanorendszerek ultragyors kölcsönhatása
Ultrafast Interaction of Light and Nanosystems

1191

Horváth Zoltán György: Mitől lézer a lézer? • What Makes a Laser to Be a Laser?

1198

Csáji Attila: A leonardói álom. A teljesség megkísértése a művészet és tudomány sajátos összefonódása által a fényművészetben • Leonardian Dream. Temptation of Entirety in Light Art

1209

Honyek Gyula: Fizikaórák fényfoltjai – Tanári emlékmorzsák • Light Patches in Physics Lessons

1219

Tanulmány • Study  

 

Kordos László: Rudapithecus hungaricus: egy nemzetközi érték ötven éve
Rudapithecus hungaricus: Fifty Years of a Hungarian National Treasure

1226

Hamza Gábor: Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 16-án hunyt el Széll Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja • Kálmán Széll, Member of the Board of Directors of the Hungarian Academy of Sciences, Passed away a Hundred Years Ago, on 16th August 1915

1236

Kovács Nikoletta: A hazai versenyképesség fokozásának egyik lehetősége – együtt könnyebb
A Possible Way for Enhancing Domestic Competitiveness—It’s Easier Together

1242

Csernicskó István: A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június)
Chances for (Linguistic) Peace in the Ukraine (June 2015)

1253

Tudós fórum • Academy Affairs  

Kitüntetések • Awards

1261

Megemlékezés • Obituary  
   

Poszler György (Perecz László)

1265

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1268

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Mit nyújt ma egy magyar város? (Pénzes Ferenc)

1272

Krízis és növekedés az Európai Unióban (Bod Péter Ákos)

1275

Levél a szerkesztőnek Kende Péter könyvéről (Gombár Csaba)

1277