A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2015. november  • TARTALOM – CONTENTS • November 2015

XNem konvencionális szénhidrogének – hazai lehetőségek
Unconventional Hydrocarbons – Possibilities in Hungary
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Ádám József
Ádám József – Pápay József: Bevezető • Introduction 1282

Pápay József: Konvencionális és nem konvencionális kőolaj- és földgázkitermelő eljárások
és várható szerepük az energiaellátásban
• Expected Roles in the Energy Supply
of Conventional and Unconventional Oil and Gas Production

1285

Kovács Zsolt – Fancsik Tamás: A nem konvencionális szénhidrogének
hazai kutatásának és termelésének potenciálja

Potential in the Domestic Unconventional Hydrocarbon Exploration and Production

1295

Kiss Károly: Nem hagyományos szénhidrogének kutatása – Hazai lehetőségek,
jelenlegi valamint várható eredmények, gyakorlati tapasztalatok
a MOL Nyrt. érdekeltségű kutatási és termelési területeken

Unconventional Hydrocarbon Exploration. Domestic Opportunities, Actual
and Expected Results, Working Experiences on the Exploration and Mining Plots of MOL Plc

1304

Szabó György: Hazai lehetőségek, jelenlegi és várható eredmények
a Falcon társaság kutatási és termelési területén

Shale Opportunities in Hungary: Achievements and Hopes of Falcon Oil & Gas Company

1314

Papp Katalin – Parragh Dénes: Magyarországi palagáz-forradalom az USA-beli sikerek nyomán?
A környezetvédelmi felvetések mérlegelése és vizsgálata
• Hungarian Shale Gas Revolution Following USA’s Success? Investigation and Considerations of the Environmental Aspects

1322

Tanulmány • Study  

 

Csabai István: Adatintenzív megközelítés a modern természettudományokban
Data-intensive Approach in Modern Sciences

1330

N. Szabó József: A közgazdaság-tudományi elit a rendszerváltásban
és a tudományos élet átalakításában (1945–1946)
• The Elite of Economic Science
in Shaping Scientific Life after the Political System's Change in Hungary (1945–1946)

1339

Boros Gábor: Értékek, erények, nevelés • Values, Virtues, Education

1349

Vinkler Péter: Tudománymetriai értékelés a leghatásosabb közlemények mutatószámaival Scientometric Evaluation through the Indicators of Publications with the Highest Impact

1355

Reményi Károly: Energiaátalakulások a légkörben • Energy Transformations in the Atmosphere

1363

Fedor Anna: Kétes eredmények a pszichológiában? • Doubtful Results in Psychology

1373

Interjú • Interview  
   

A nemzet megírása • Sipos Júlia beszélgetése Frank Tiborral
Writing the Nation • Júlia Sipos' Interview with Tibor Frank

1377

Tudós fórum • Academy Affairs  

Láng István: Egy különleges akadémiai dokumentum ismertetése
A Unique Document from the Academy's History

1384

A Magyar Tudomány Ünnepe – Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese ünnepi köszöntője
Address of Beáta Barnabás, Deputy Secretary-General of MTA
to the Hungarian Science Festival 2015

1386

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita)

1387

A Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány szerepe
a tehetséggondozásban
• The Role of the KUL Foundation in Talent Care (Judit Bohoczki)

1387

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1395

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában (Gönczöl Katalin)

1399

Minek nekünk gazdaságpszichológia? (Szabó Katalin)

1401

Hommage à Szentágothai János (Balázs Ervin)

1407