A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. február • TARTALOM CONTENTS • February 2012

X


   
Magsugárzás és kémia
Nuclear Radiation and Chemistry
 
Vendégszerkesztő: Vértes Attila  

Vértes Attila: Bevezető • Introduction

130

Tóth Géza – Tömböly Csaba: Radioaktív nyomjelző rendszerek • Radioactive Tracer Systems

136

Környei József – Mikecz Pál: Radiokémia a gyógyítás szolgálatában
Radiochemistry in Servicing Healthcare

141

Kovács Tibor – Somlai János – Máté Borbála: Növény- és gombaminták 210Po- és 210Pb-koncentrációjának meghatározása alfa-spektrometriai módszerrel • Determination of 210Po and 210Pb Concentration in Tobacco and Mushroom Samples by Alpha-spectrometry

146

Molnár Mihály – Hertelendi Ede – Veres Mihály: Radiokarbon: alkalmazások és perspektívák
a környezetvédelemben és az iparban
• Radiocarbon: Application and Perspective in Environmental Protection and Industry

152

Révay Zsolt: Prompt-gamma aktivációs analitika Budapesten. Kémiai elemzés neutronokkal
Prompt Gamma Activation Analysis in Budapest

162

Homonnay Zoltán – Németh Zoltán – Kuzmann Ernő – Vértes Attila: Ágyúval verébre? Kémiai finomszerkezet vizsgálata gammasugarakkal • Shooting Sparrows with a Cannon? Investigation of the Chemical Fine Structure with Gamma Rays

168

Pintér Tamás – Elter Enikő: Radioanalitika az atomerőműben
Radioanalitics in Nuclear Power Plant

178

Tanulmány • Study  

Haszpra László: A magyarországi légköri széndioxid-mérések harminc éve
30 Years of Hungarian Atmospheric Carbon Dioxide Measurements 184

184

Horváth Dezső: Meglesz-e a Higgs-részecske a a nagy hadronütköztetővel?
Shall We Find the Higgs Particle at the LHC?

192

Reményi Károly: Az oxigén, a szén-dioxid és az energetika
Oxigen, Carbon Dioxide and Energetics

198

Marton Lajos: Az Alföld ásványi kincse: a felszín alatti víz
Groundwater: Mineral Treasure of the Great Hungarian Plain

206

Karcagi-Kováts Andrea – Kuti István: A készletek általános elmélete és a fenntartható fejlődés
General Theory of Stocks and Sustainable Development

216

Naciye Güngörmüş: Evlija Cselebi Szejahatnáme című munkájának magyarországi vonatkozásai
Hungarian Aspects of Evliya Çelebi’s Seyahatnâme

226

Vélemény, vita • Discussion  

 

 
Vajda Mihály: A filozófus szemérmetlensége – válaszféle Nánay Bencének • Answer to Bence Nánay 231

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető (Csermely Péter)

235

Hat évtized, harminc OTDK – Változatlan célok, növekvő tekintély
(Cziráki Szabina – Szendrő Péter)

235

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 245

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Rendszer, egyensúly, érték: régi-új fogalmak Kornai János új könyvében (Chikán Attila)

248

Határtalan tudomány – a tudomány határai (Berényi Dénes)

253