A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. február • TARTALOM – CONTENTS • February 2016

XCsaládszociológiai kutatások Magyarországon a XXI. század elején
Family Sociology Research Issues in Early 21st Century Hungary
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Takács Judit

Takács Judit: Bevezető • Introduction 130

130

Dupcsik Csaba: Gleccserre építve. A család intézményének esszencializálása
Building on Glacier. Essentialising of the Institute of the Family

133

Tóth Olga: Válás és kapcsolatbomlás a mai magyar társadalomban: kutatások, nyitott kérdések
Divorce and Partnership Dissolution in Present Day Hungarian Society—Research Studies and Unanswered Questions

142

Szalma Ivett: Az asszisztált reprodukciós eljárások elterjedtsége és elfogadottsága Magyarországon, európai kitekintésben • Incidence and Acceptance of Assisted Reproduction Technologies in Hungary in European Comparison

149

Szalma Ivett – Takács Judit: Gyermektelenség Magyarországon. Mítoszok és kutatási eredmények
Childlessness in Hungary: Myths and Research Findings

159

Neményi Mária –Takács Judit: Az örökbefogadási folyamat egy budapesti vizsgálat tükrében
Adoption Process in the Light of a Budapest Study

168

Biró Emese – Albert Fruzsina: Hogyan befolyásolják a családi kapcsolatok a börtönből szabadultak társadalmi reintegrációját? • How Do Family Ties Influence the Reintegration of Prisoners?

179

P. Tóth Tamás: Család, választott család? HIV-vel élő meleg férfiak tapasztalatai
Family, Family of Choice? Experiences of Gay People Living with HIV

188

Tanulmány • Study  

 

Kereszturi Ákos: Mikor találunk Földön kívüli életet?
When Do We Find Extraterrestrial Life?

198

Ludassy Mária: A középkorban ancilla theologiae, az újkorban a politika szolgálója
From the Ancilla Theologiae to the Servant of Politics

205

Pázsit Imre: Új megoldásokkal a fenntartható atomenergetika felé: harmadik és negyedik generációs, valamint kis- és közepes méretű reaktorok
Sustainable Nuclear Energy: Gen III, IV and Small and Medium Reactors

212

Csomós György: A magyarországi tudományos publikálás néhány sajátossága: következtetések
egy indexelő adatbázis alapján
• Some Characteristics of the Academic Publishing in Hungary—Findings of a Citation Database Analysis

226

Talabos Dávidné Lukács Nikolett: „Drakula csókja” – homoerotika, homoszexualitás és homoszocialitás Bram Stoker életében és munkásságában • “Dracula’s Kiss” – Homoerotics, Homosexuality and Homosociality in Bram Stoker’s Life and Works

236

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 245

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Kultúrafomálódás a rövid életű demokráciában (Nagy Balázs)

248

A római jog, és hatása a modern jogok fejlődésére (Szalma József)

251