A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. április • TARTALOM – CONTENTS • April 2017

X


Behurcolt és invazív állatok Magyarországon
Introduced and Invasive Animals in Hungary
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Papp László

Papp László: Bevezető • Introduction

386

Varga Zoltán: A biológiai invázió általános kérdései
General Aspects and Definitions of Biological Invasion

388

Botta-Dukát Zoltán: A magyarországi behurcolt és inváziós növényekre
vonatkozó ismeretek összegyűjtésének tapasztalatai

Experiences from the Projects for Collecting Knowledge about Plant Invasion in Hungary

395

Báldi András – Csányi Béla – Csorba Gábor – Erős Tibor – Hornung Erzsébet – Merkl Ottó – Orosz András – Papp László – Ronkay László – Samu Ferenc – Soltész Zoltán – Szép Tibor – Szinetár Csaba – Varga András – Vas Zoltán – Vétek Gábor – Vörös Judit – Zöldi Viktor – Zsuga Katalin: Behurcolt és invazív állatok Magyarországon • Introduced and Invasive Animals in Hungary

399

Tanulmány • Study  

 

Hargittai István: Oláh György (1927–2017) – a tudós és habitusa
George A. Olah (1927‒2017) ‒ The Scientist and His Demeanor

438

Mester Béla: A nemzet mint filozófiai tervezet • Nation as a Philosophical Project

450

Perecz László: Szerepkeresés, szerepalakítás, szerepjáték. A filozófusszerep alakulása
a magyar filozófiai kultúrában
• Searching for Roles, Shaping Roles, Playing Roles.
Forming the Role of Philosopher in the Hungarian Culture of Philosophy

459

Tasiné Csúcs Ildikó: „…amikor bajban voltam, ő igaz barátnak bizonyult.” Szent-Györgyi Albert humanitárius tevékenysége • “…when I was in difficulty, he proved to be a true friend.” Humanitarian Work of Albert Szent-Györgyi

469

Mészáros Ernő: A Föld különleges légkörének kialakulása és fejlődése
Formation and Evolution of the Earth’s Special Atmosphere

477

Tudós fórum • Academy Affairs  

Kitüntetések • Awards

487

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása
Introduction of the New Corresponding Members of the MTA

Harrach Balázs

493

Katz Sándor

495

Megemlékezés • Obituary  
   

Prékopa András (Boros Endre – Maros István)

497

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 501

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A hiányzó láncszem (Jakab András)

505

Kommunikációs terek 2016 (Barna Róza Emilia)

506

Intenzív termelés, növekedési kényszer, természetrombolás, fenntarthatóság (Király Zoltán)

509

A kesergő nimfától a fonóházi dalokig (Máté Ágnes)

510

Elmaradt katarzis (Lovas Rezső)

511