A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2012. május • TARTALOM – CONTENTS • May 2012

X


50 éves a Földtudományok Nemzetközi Uniója
50th Anniversary of the International Union of Geological Sciences
 
   
Vendégszerkesztők • Guest Editors: Demény Attila és Szabados László

Demény Attila: Bevezető • Introduction

514

Brezsnyánszky Károly: Az IUGS ötven évének jelentősége a hazai földtan szempontjából
Importance of IUGS’ 50 Years from National Geology’s Point of View

516

Bárdossy György – Fodor János: Környezeti és földtudományi kockázatok elemzése korszerű matematikai módszerekkel • Risks in Environmental and Earth Sciences—An Outline of Their Evaluation by Up-to-Date Geomathematical Methods

525

Földessy János – Bőhm József: Arany és cianid – lehetőségek és kockázatok
Gold and Cyanide—Possibilities and Risks

532

Dobosi Gábor – Török Kálmán: Ritkaföldfémek geokémikus szemmel
Rare Earth Elements from Geochemical Viewpoint

541

Szűcs Péter: Hidrogeológia a Kárpát-medencében – hogyan tovább?
Hydrogeology in the Carpathian Basin – What Next?

554

Tanulmány • Study  

Barna Mária – Bíró György: A D-vitamin újonnan felismert funkciói
Recently Recognized Functions of Vitamin D

566

Hannus István: Zeolitok és zeolitszerű mezopórusos anyagok
Zeolites and Zeolite-Like Mesoporous Materials

577

Faragó Tibor – Láng István: Nemzetközi program a fenntartható fejlődésért: Riótól Rióig
International Programme for Sustainable Development: From Rio to Rio

590

Tudós fórum • Academy Affairs  

A szép: igaz, s az igaz: szép! – Emlékezés Szentágothai Jánosra
 ”Beauty is truth, truth beauty”. János Szentágothai Was Born 100 Years Ago 595

595

Kitüntetések • Awards 600

600

Interjú • Interview  
   

Sejtek között (Várkonyi Benedek beszélgetése Kondorosi Évával)
Life among Cells (Benedek Várkonyi's interview vith Éva Kondorosi)

601

Távoli múltakban (Várkonyi Benedek beszélgetése Róna-Tas Andrással)
In Distant Pasts (Benedek Várkonyi's interview vith András Róna-Tas)

606

Leroy P. Steele, Rolf Schock, Abel (Bán László beszélgetése Szemerédi Endrével)
Leroy P. Steele, Rolf Schock, Abel (László Bán's interview with Endre Szemerédi)

610

Szenvedély és kíváncsiság (Gimes Júlia beszélgetése Ada Jonattal)
Passion and Curiosity (Júlia Gimes' interview with Ada Jonat)

614

Vélemény, vita • Discussion  

 

Török Csaba: Az üres trón. Válasz Brendel Mátyásnak
Csaba Török: The Vacant Throne—A Response to Mátyás Brendel

617

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 623

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

A szociologizáló hagyomány (Forgács Gábor)

627

Nőírók és írónők (Nagy Beáta – Nagy Kristóf)

629

Lukács átértékelése (Nagy József)

632

A disputa visz előre (Bakos Katalin)

635

Germanisztika Ausztráliában (Kertész András)

638