A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2010. január • TARTALOM CONTENTS • January 2010

X

   
Kőrösi Csoma Sándor, a tibetisztika megalapítója
Alexander Csoma de Kőrös, Founder of Tibetology
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Dévényi Kinga  

Dévényi Kinga: Előszó • Introduction

2

Pálinkás József: Megnyitó • Opening Address

5

Vásáry István: Csoma és a magyar őshazakutatás
Csoma and the Quest for the Original Homeland of the Hungarians

7

Wojtilla Gyula: A szanszkrit filológia jelentősége Csoma munkáiban
Alexander Csoma de Kőrös and Sanskrit Philology

14

Dévényi Kinga: Tartalmi feltárás, konzerválás, digitalizálás: az MTAK Csoma-gyűjteménye a XXI. században • Content Exposure, Conservation, Digitization: The Csoma Collection of the MTA Library in the 21st Century

19

Kelecsényi Ágnes: Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos Stein-dokumentumok az MTA könyvtárában • Csoma-related Stein Documents in the Collections of the MTA Library

26

Orosz Gergely: A Kálacsakra-tantra Kőrösi Csoma Sándor munkásságában
The Role of the Kālacakra-Tantra in the Works of Alexander Csoma de Kőrös

35

A Világemlékezet részévé vált az MTAK Csoma-archívuma
The Csoma Archive of the MTA Library in the Memory of the World Register

43

Tanulmány • Study  
   

Reményi Károly: A konszenzus és az evidencia nem tudományos érv (A fosszilis tüzelőanyagok és a globális felmelegedés) • Consensus and Evidence Are Not Scientfic Cathegories (Fossil Fuels and Global Warming)

44

Pléh Csaba: A pszichogenetikai kutatás stratégiái, és egy példa: a Williams-szindróma
Strategies of Psychogenetic Research and an Example: Williams Syndrome

49

Holl András: Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz – hazai fejlemények
Open Access - New Developments in Hungary

58

Nagy Marianna: Jogalkotási és jogalkalmazási kérdőjelek a doktori képzésre vonatkozó jogi szabályozásban – egy akkreditációs eljárás apropóján • Open Questions on the Legal Regulation of PhD Training

62

Bazsa György: Navigare necesse est

74

Szívós Mihály – Kovács Bernadett: Az egyetemi kutatási tevékenység palettájának átalakulása: tudomány és internet kapcsolata a nyugat- és közép-dunántúli régió felsőoktatási intézményeinek internethasználata alapján • The Transformation of the Spectrum of University Research: The Relationship Between Science and the Internet on the Basis of Internet Usage at Universities and High Schools in the West and Middle Transdanubian Regions

81

Péter László: A mítosz varázsa • Fascination of Myth

95

Izsák János: Gondolatok a biomatematikus egyetemi képzés hazai lehetőségeiről
Considerations on Possible Forms of a Mathematical Biology Graduate Program
in Hungarian Universities

98

Interjú • Interview  
   

A tudás ára az idézet – Chikán Ágnes beszélgetése Vinkler Péterrel
The Price of Knowledge Is Citation – Ágnes Chikán's Interview with Péter Vinkler

102

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Venetianer Pál: Az EMBO tudomány és társadalom konferenciája
EMBO - Science & Society Conference

110

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Torvard C. Laurent (Hargittai István)

113

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 116

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Megjelenőben a magyarországi német nyelvatlasz (Kiss Jenő)

120

Kaleidoszkóp – Versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben (Farkas Beáta)

121

Magyarságtudományi tanulmányok (Berényi Dénes)

123

12 tudós a 21. századról (Szemenyei István)

128