A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 2010. július • TARTALOM CONTENTS • July 2010

X

   
Tanulmány • Study  
   

Pataki Ferenc: Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika • Collective Memory and Memory Politics

778

Hargittai István: Tévedhetett-e Szilárd Leó? • Could Leo Szilard Have Erred?

799

Szabó Gábor: Rész és egész viszonya a génszabályozásban
Totality and Its Parts in Gene Regulation

803

Marton János – Pap Kornélia: Mit tud az impaktfaktor? • What Does Impact Factor Know?

811

Braun Tibor: Egyetemek a világrangsorok bűvöletében
Universities in the Enchantment of Rankings

816

Schubert András – Vasas Lívia: Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson–Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján • Publication and Citation Indicators of Hungary and the Neighboring Countries. An International Comparison Based on the Databases National Science Indicators (Thomson–Reuters) and SCImago (Elsevier), 1996–2007

825

Tudós fórum • Academy Affairs  

 

 

Szöllősi János: Négy évtized a biofizika szolgálatában (1969–2009) Nemzetközi Szimpózium, 2009. december 14. • Four Decades of Biophysics in Debrecen

831

Szubjektív tudománytörténet • Subjective History of Science by Award-winning Scientists

 

Király Zoltán: Szubjektív tudománytörténet

840

Ács Tibor: Egy diszciplína és a líra találkozása a kutatásban

841

Czitrovszky Aladár: A LIRITA-sztori

843

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai • New Members of the MTA

 

Bársony István

847

Dávidházi Péter

849

Demény Attila

852

Gyáni Gábor

855

Vélemény, vita • Discussion  
   

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Nem-kognitív készségek mérése az oktatási integrációs porogram hatásvizsgálatában

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Mintavétel és elemzési módszerek az oktatási integrációs program hatásvizsgálatában, és a hatásvizsgálatból levonható következtetések

   

Interjú • Interview  
   

„A viszonylagos szabad akarat pillanatában vagyunk” Miszlivetz Ferenc interjúja Immanuel Wallersteinnel • We Are in the Situation of Relative Free Will – Ferenc Miszlivetz's interview
with Immanuel Wallerstein

865
Bemutatkoznak az MTA új intézetigazgatói • Introduction of the MTA's New Institute Directors  

Boros János, a Filozófiai Intézet igazgatója (Sipos Júlia)

878

Erdélyi Miklós, a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének igazgatója (Sipos Júlia)

883

Ormos Pál, a Szegedi Biológiai Központ igazgatója (Sipos Júlia)

886

Szőkefalvi-Nagy Zoltán, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének igazgatója (Sipos Júlia)

890

Megemlékezés Obituary  

 

 

Niederhauser Emil


Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 897

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A polgári jog Európa nagy jogrendszereiben (Visegrády Antal)

900

Ökológiáról a matematika tiszta nyelvén (Bartha Sándor)

902