A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2010. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

Kőrösi Csoma Sándor, a tibetisztika megalapítója

 

 

Vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Dévényi Kinga: Előszó

1

2

Pálinkás József: Megnyitó

1

5

Vásáry István: Csoma és a magyar őshazakutatás

1

7

Wojtilla Gyula: A szanszkrit filológia jelentősége Csoma munkáiban

1

14

Dévényi Kinga: Tartalmi feltárás, konzerválás, digitalizálás: az MTAK Csoma-gyűjteménye a XXI. században

1

19

Kelecsényi Ágnes: Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos Stein-dokumentumok az MTA könyvtárában

1

26

Orosz Gergely: A Kálacsakra-tantra Kőrösi Csoma Sándor munkásságában

1

35

A Világemlékezet részévé vált az MTAK Csoma-archívuma

1

43

   

 

Kálvin, kálvinizmus és a magyar kultúra

 

 

Vendégszerkesztő: Veliky János

 

 

Veliky János: Előszó

2

130

Buzogány Dezső: Kálvin állam- és társadalomszemlélete

2

135

Tolcsvai Nagy Gábor: Kálvin és a Károli-biblia nyelve

2

152

Kopp Erika: A kálvinizmus hatása a magyar oktatásügyre

2

159

Gergely András: Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról (szerkesztette: Fazakas Sándor)

2

169

 

 

 

Kémia a fenntartható fejlődés szolgálatában

 

 

Vendégszerkesztő: Szépvölgyi János

Szépvölgyi János: Bevezető

3

258

Szépvölgyi János: Fenntartható fejlődés – ipari ökológia – kémia

3

260

Sevella Béla: Biológiai alapú kémia

3

270

Horváth István Tamás: Gamma-valerolakton, a fenntartható vegyipar egyik lehetséges folyékony alapanyaga

3

275

Iván Béla: Polimerek mint másodlagos nyersanyagok

3

280

Salma Imre: Tendenciák a városi levegőminőség alakulásában

3

288

Papp Sándor: Biogeokémiai körfolyamatok és antropogén módosításuk

3

298

 

 

 

Egy halhatatlan biológus: Charles Darwin – I.

Vendégszerkesztő: Szathmáry Eörs

 

 

Szathmáry Eörs: Bevezető

4

386

Kun Ádám: Az RNS-világ és a hibaküszöb

4

388

Czárán Tamás: Együttműködés, kommunikáció és csalás a mikrobák világában: a quorum sensing és a kooperáció együttes evolúciója baktériumokban

4

396

Falus András – Molnár Viktor: A génszabályozás és a génhálózatok evolúciója

4

407

Oborny Beáta: A növények növekedési stratégiáinak evolúciója

4

413

Molnár István: Biológiai mintázatok eredete

4

425

Kína, globális válság, nemzetközi pénzügyek

 

 

Vendégszerkesztő: Farkas Péter  

 

Farkas Péter: Előszó

4

437

Szabó Zsolt: A válság hatása Kínára, és Peking gazdaságpolitikai válaszai

4

439

Gábor Tamás: Kína szokatlan kettős külgazdasági többlete

4

448

Farkas Péter: Kína szerepe a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilizálásában és átalakításában

4

459

   

 

Egy halhatatlan biológus: Charles Darwin – II.  

 

Vendégszerkesztő: Szathmáry Eörs

Pecsenye Katalin – Bereczki Judit – Aranyos Júlia – Tóth Andrea –
Miklós Éva – Varga Zoltán: Populációstruktúra és polimorfizmus –
konzervációgenetikai esettanulmányok nappali lepkéken

5

514

Huszár Dóra Borbála – Barta Zoltán: A belső állapot szerepe a kooperáció evolúciójában

5

524

Scheuring István: Az emberi együttműködés evolúciós háttere

5

532

Fedor Anna – Ittzés Péter – Szathmáry Eörs: A nyelv evolúciójának biológiai háttere

5

541

Bereczkei Tamás: Darwin, a lélek biológusa: a darwinizmus pszichológiai öröksége

5

549

   

 

Megújuló energiaforrások és környezeti hatásaik  

 

Vendégszerkesztők: Ádám József és Szabados László  

 

Ádám József: Bevezető

8

906

Németh Tamás: Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának tevékenységéről

8

910

Dinya László: Biomassza-alapú energiatermelés és fenntartható energiagazdálkodás

8

912

Bobok Elemér – Tóth Anikó: A geotermikus energia helyzete és perspektívái

8

926

Farkas István: A napenergia hasznosításának hazai lehetőségei

8

937

Szalai Sándor–Gács Iván–Tar Károly–Tóth Péter: A szélenergia helyzete Magyarországon

8

947

Szeredi István – Alföldi László – Csom Gyula – Mészáros Csaba:
A vízenergia-hasznosítás szerepe, helyzete, hatásai

8

959

Szarka László: Szempontok az energetika és környezet kapcsolatához

8

979

   

 

Táplálkozási zavarok  

 

Halmos Tamás: Bevezető

11

1290

Éder Katalin: Az elhízás genetikája

11

1294

Forgács Attila: Médiatünetek és evészavarok

11

1300

Túry Ferenc – Babusa Bernadett – Dukay-Szabó Szilvia – Varga Márta:
Az evés- és testképzavarok újabb típusai a modern civilizációs ártalmak között

11

1306

Bende János: A súlyosfokú elhízás kezelése sebészi módszerekkel

11

1316

   

 

Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán  

 

Vendégszerkesztő: Velkey Ferenc  

 

Velkey Ferenc: Bevezetés

12

1418

R. Várkonyi Ágnes: Széchenyi és az Akadémia

12

1420

Gergely András: Széchenyi István emlékkiállítás a MagyarTudományos Akadémián

12

1431

Fónagy Zoltán: Hagyomány és modern határán – Széchenyi István, a magánember

12

1437

Velkey Ferenc: Széchenyi, a politikus nehéz döntéshelyzetekben

12

1447

Csorba László: A beteg Széchenyiről

12

1458

   

 


   

 

Tanulmányok

   

 

Antal Miklós: Válságkommunikáció: gondolatok a környezeti válság kommunikációs stratégiáiról

6

674

Balogh Gábor – Péter Mária – Török Zsolt – Horváth Ibolya – Vígh László: Lipidomika

9

1078

Bazsa György: Navigare necesse est

1

74

Berend T. Iván: Két válság között: Európa átalakulása 1973–2010

10

1208

Berényi Dénes: A tudomány és a világ különböző kultúrái

6

698

Braun Tibor: Egyetemek a világrangsorok bűvöletében

7

816

Braun Tibor: Új mutatószámok tudományos folyóiratok értékelésére – valóban indokolt-e az impaktfaktor egyeduralma?

2

215

Buday-Sántha Attila: Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai

4

481

Bujtor László: A nem fotoszintézis-alapú ökoszisztémák osztályozása, valamint biológiai jelenük és földtani múltjuk

5

578

Csetri Elek: Csendes Zoltán 1924–1959

5

595

Detrekői Ákos – Szabó György: A helyhez kapcsolódó információk jelentősége

9

1060

Erdősi Ferenc: Megelőzni, befolyásolni vagy/és alkalmazkodni?

3

344

Fokasz Nikosz: Sina Simon 1810–1876 – Kétszáz éve született a magyar tudomány és kultúra görög mecénása

8

990

Gadó Klára: Bővülő ismereteink egy rosszindulatú vérképzőszervi betegség, a myeloma multiplex genetikai hátteréről

5

558

Géczi János: Stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus – széljegyzet a rózsa kultúrtörténetéhez

5

563

Gercsák Gábor: A budapesti Belvárosi plébániatemplom muszlim imafülkéje és arab felirata

9

1068

Györffy János – Klinghammer István: Az Európai Unió térképi ábrázolása optimális vetületben

11

1353

Gyulai József: Száz éve született William B. Shockley, a tranzisztor egyik atyja

12

1492

Halmos Tamás – Suba Ilona: Alvási apnoe szindróma (éjszakai légzéskimaradások)

9

1045

Hargittai István: Tévedhetett-e Szilárd Leó?

7

799

Holl András: Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz – hazai fejlemények

1

58

Izsák János: Gondolatok a biomatematikus egyetemi képzés hazai lehetőségeiről

1

98

Kessler Jenő: Madáreredet és -evolúció új szemszögből nézve

6

650

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Lapok a Kárpát-medence etnikai térképezésének történetéből

6

663

Kollár István: Álom vagy valóság? Egy (fél)automatikusan működő bibliográfiai adatbázis felé

6

684

Koltay Tibor: Veszélyes-e a tudományra a Web 2.0?

5

591

Kornai András: Rekurzívak-e a természetes nyelvek?

8

994

Kosztolányi György: A gyermekfejlődés epigenetikája

9

1083

Kovács Győző: A stószi mérték jelentősége

3

354

Kovács László: Henry Cavendish, a 18. század legjelentősebb angol természettudósa

10

1168

Losonczy György: Immunhiány és nozokomiális tüdőgyulladás – genomikai vizsgálatok

2

191

Magda Sándor: A tudomány és az oktatás felelőssége a globális gazdasági válságban

3

331

Makai Mihály: A tudomány oszlopai

10

1226

Maróti Andor: Tisztázandó kérdések a kultúra kutatásában

11

1358

Marton János – Pap Kornélia: Mit tud az impaktfaktor?

7

811

Miklósi Ádám: Kutya, ember, robot – avagy az etorobotika születése

2

175

Miszlivetz Ferenc: 1989 újraértelmezése

10

1215

Móczár József: A közgazdaságtan válsága (Neoklasszikus versus keynesi közgazdaságtan)

3

318

Nagy Marianna: Jogalkotási és jogalkalmazási kérdőjelek a doktori képzésre vonatkozó jogi szabályozásban – egy akkreditációs eljárás apropóján

1

62

Orosz Ferenc: A hatvanéves MTA Enzimológiai Intézet első évtizede

12

1486

Palló Gábor: Tudományos nacionalizmus: a természet történeti megközelítése a 19. század Magyarországán

4

472

Pásztor Emil: A koponya–gerinc kapcsolat

3

309

Pataki Ferenc: Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika

7

778

Péter László: A mítosz varázsa

1

95

Pléh Csaba: A pszichogenetikai kutatás stratégiái, és egy példa: a Williams-szindróma

1

49

Podani János: Evolúció, törzsfa, osztályozás

10

1179

Prékopa András: Bolyai János élete, munkássága és kultúrtörténeti hatása

11

1328

Prékopa András: Bolyai János Emlékkonferencia Budapest–Marosvásárhely, 2010. augusztus 30. – szeptember 4.

11

1322

Quante, Michael – Rózsa Erzsébet: A kutatás- és tudománypolitika aktuális kérdései Németországban

6

694

Reményi Károly: A Föld hőmérsékletei – Miről is beszélünk?

9

1052

Reményi Károly: A konszenzus és az evidencia nem tudományos érv (A fosszilis tüzelőanyagok és a globális felmelegedés)

1

44

Samu Mihály: Az igazságos társadalom megvalósítása és az alkotmányosság

9

1034

Schubert András – Vasas Lívia: Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson–Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján

7

825

Szabó Gábor: Rész és egész viszonya a génszabályozásban

7

803

Szabó Gábor: Valószínűség és relatív gyakoriság

10

1197

Szabó Róbert: 100 éve született Subrahmanyan Chandrasekhar

10

1162

Szegedy-Maszák Mihály: Magyar és világirodalom

12

1502

Székely Ferenc: Hévizeink és hasznosításuk

12

1473

Szépvölgyi János: Néhány gondolat az ajkai vörösiszapömlés okozta katasztrófáról

12

1467

Szerb László – Zoltan J. Acs: Vállalkozási tevékenység a világban és Magyaroszágona globális vállalkozói index (GEI) alapján

10

1238

Szilágyi István: Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században

2

198

Szívós Mihály – Kovács Bernadett: Az egyetemi kutatási tevékenység palettájának átalakulása: tudomány és internet kapcsolata a nyugat- és közép-dunántúli régió felsőoktatási intézményeinek internethasználata alapján

1

81

Tasnádi Edit: 150 éve született Kúnos Ignác

10

1235

Uher Ferenc: A mesenchymalis őssejtektől az aktivált fibroblasztokig: egy gyorsan változó sejt genetikai ujjlenyomatai

10

1193

Vámos Éva: Eszmék és eszközök – a 23. Nemzetközi Tudomány- és Technikatörténeti Kongresszus tanulságai (Budapest, 2009. július 28. – augusztus 2.)

4

468

Vámos Tibor: A megértés aporiája

2

208

Vámos Tibor: A műszaki tudományról

10

1252

Vass Imre: Megújuló fotoszintetikus energiatermelés napfényből és vízből – elvi lehetőség vagy gyakorlati realitás?

11

1344

Vértes Attila: Marie Curie és a kémia éve

2

183

 

 

 


 

Tudós fórum

   

 

A Magyar Tudományos Akadémia munkája a Parlament előtt

11

1374

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak (Prékopa András)

5

607

A változás lehetne gyorsabb, de az irány helyes – A Magyar Tudomány interjúja Pálinkás Józseffel, az Akadémia elnökével

12

1511

Az ELTE Fizikai Intézet Professzori Tanácsának állásfoglalása a természettudomány-tanárok képzésének helyzetéről

2

225

Benkő Samu: Bolyai és az Akadémia

6

710

Egyed László: Színpadon a természettudomány

12

1524

Filó Mihály: Az „emberhez méltó halál”. Konferencia és kerekasztal-beszélgetés az eutanáziáról és az életvégi döntésekről az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán

9

1106

Geotermikus energia és a felszín alatti vizek – finn kutatók az Akadémián – Interjú Ilmo Kukkonennel (Sipos Júlia)

12

1515

Interjú Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével

5

602

Kitüntetések

12

1520

Kitüntetések

4

493

Kitüntetések

6

731

Magyar geológus Finnországban – Interjú az Eskola-díjas Gaál Gábor professzorral (Sipos Júlia)

12

1517

Pálinkás József ünnepi köszöntő beszéde az MTA 180. Közgyűléséhez

6

708

Pontosítás

2

227

Solymos Rezső: Széchenyi-emléknap – faültetés

11

1371

Solymosi Frigyes: Az Akadémia és a kiválóságok támogatása – szükség van-e tudományra és Akadémiára?

2

221

Solymosi Frigyes: Tudomány és érdekérvényesítés: kereszttűzben az Akadémia

4

490

Szarka László: Mozaikok az éghajlatkutatáshoz

5

609

Szöllősi János: Négy évtized a biofizika szolgálatában (1969–2009) Nemzetközi Szimpózium, 2009. december 14.

7

831

Tagokat választott a Közgyűlés

6

719

Venetianer Pál: Az EMBO tudomány és társadalom konferenciája

1

110

Lovász László Kiotó-díjas

12

1536

     
Szubjektív tudománytörténet  

 

Ács Tibor: Egy diszciplína és a líra találkozása a kutatásban

7

841

Czitrovszky Aladár: A Lirita-sztori

7

843

Dudás Illés: Életem és a kutató-fejlesztő munka kapcsolata

9

1109

Homonnay Zoltán: Mössbauer-spektroszkópia: a „magyar kapcsolat”

9

1111

Király Zoltán: Szubjektív tudománytörténet

7

840

Kuzmann Ernő: Egy brazíliai kutatásom története

9

1113

Madas Edit: Pergamenkészítés házilag

8

1007

Némethi András: Kalandozás emlékeimben

9

1116

Pósfai Mihály: Élet a Marson és a mágneses baktériumok

9

1117

Tomka Béla: Kéznyújtásnyira

8

1009

   

 

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai  

 

Balla György

12

1528

Bárány Imre

9

1120

Bársony István

7

847

Chikán Attila

11

1379

Dávidházi Péter

7

849

Demény Attila

7

852

Gyáni Gábor

7

855

Hermecz István

11

1380

Hudecz Ferenc

10

1263

Hunyady László

10

1265

Kamarás Katalin

8

1012

Kocsis Károly

11

1382

Komjáth Péter

8

1014

Kondorosi Éva

9

1121

Lévai Péter

11

1385

Mézes Miklós

9

1124

Monostori László

10

1267

Nagy Ferenc István

10

1269

Perczel András

9

1126

Pethő Attila

9

1129

Podani János

8

1015

Pósfai Mihály

12

1530

S. Varga Pál

9

1131

Schaff Zsuzsa

8

1017

Solymosi László

11

1387

Vörös Imre

9

1134

Zsoldos Attila

8

1019

 

 

 


 

Interjú

     

A tudás ára az idézet – Chikán Ágnes beszélgetése Vinkler Péterrel

1

102

„A viszonylagos szabad akarat pillanatában vagyunk”
Miszlivetz Ferenc interjúja Immanuel Wallersteinnel

7

865

Ábrahám Péter, a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet igazgatója (Sipos Júlia)

6

752

Boros János, a Filozófiai Intézet igazgatója (Sipos Júlia)

7

878

Digitálisan szabad akarat avagy homokszem a gépezetben?
Sipos Júlia beszélgetése Barabási Albert-László fizikussal

10

1257

Erdélyi Miklós, a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének igazgatója (Sipos Júlia)

7

883

Függőségről agytudatosan • Jakabffy Éva beszélgetése Katona Istvánnal

1

363

Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója (Sipos Júlia)

5

612

Ki a másik? – Elek László beszélgetése Östör Ákossal,
a Wesleyan University tanárával

9

1090

Kocsis Károly, az MTA Földrajztudományi Kutatóntézet igazgatója (Sipos Júlia)

5

616

Kollár János, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója (Sipos Júlia)

6

755

Körösényi András, a Politikai Tudományok Intézetének igazgatója (Sipos Júlia)

5

619

Ormos Pál, a Szegedi Biológiai Központ igazgatója (Sipos Júlia)

7

886

Szőkefalvi-Nagy Zoltán, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének igazgatója (Sipos Júlia)

7

890

Valyon József, az MTA Kémiai Kutatóközpont Nanokémiai
és Katalízis Intézet igazgatója
(Sipos Júlia)

6

759

   

 


 

Vélemény, vita

   

 

Borhidi Attila: Válasz a kritikai megjegyzésekre

6

746

Bujtor László: Igényli-e a növényvilág evolúciója vagy Darwin elmélete a Biblia támaszát?

6

741

Hárdi István: Válasz Horváth Attila reflexióira

2

234

Horváth Attila: Gondolatok Hárdi István A terrorizmusról című cikkéhez

2

228

Jordán Ferenc: A Borhidi-féle fejlődéselmélet

6

738

Kabai Péter: Borhidi Attila és az evolúció célja

6

734

Kabai Péter: Egy sikeres iskolai integrációs program elemzése

3

360

Kabai Péter: Válasz Kézdi Gábor és Surányi Éva írására

9

1100

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Rövid válasz Kabai Péter viszontválaszára

9

1105

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Válasz Kabai Péternek az oktatási integrációs program hatásvizsgálatával kapcsolatos kritikáira

7

858

Pataki Ferenc: Válasz dr. Várkonyi Boldizsár professzornak

9

1098

Vásárhelyi Boldizsár: Hozzászólás Pataki Ferenc Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika című cikkéhez

9

1097

   

 


 

Megemlékezés

   

 

Csetri Elek (R. Várkonyi Ágnes)

5

623

Köpeczi Béla (Pomogáts Béla)

3

370

Kulcsár Kálmán

10

1261

Laurent, Torvard C. (Hargittai István)

1

113

Niederhauser Emil

7

896

Ujfalussy József (Maróth Miklós)

4

498

 


   

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

   

 

Bevezető (Csermely Péter)

2

236

Tehetséggondozás a magyar felsőoktatásban (Takács István – Takácsné György Katalin)

2

236

Bevezető (Csermely Péter)

5

626

Felsőbb oktatást! A felsőoktatás minőségének javítási lehetőségei (Farkas Anikó)

5

626

Bevezető (Csermely Péter)

9

1135

Egyetemi könyvtárak egész tevékenységükkel
a tehetség szolgálatában
(Kósné Török Erzsébet – Kristóf Ibolya)

9

1135

Bevezető (Csermely Péter)

11

1390

Nők a magyar tudomány fellegvárában (Acsády Judit)

11

1390

   

 


   

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

   

 

116 (1), 246 (2), 372 (3), 501 (4), 635 (5), 764 (6), 897 (7),
1022 (8), 1144 (9), 1272 (10), 1400 (11), 1533 (12)

   

 


   

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

   

 

12 tudós a 21. századról (Szemenyei István)

1

128

20 év után (Szabó Andrea)

10

1282

A nyelvi kommunikáció mentális alapjai (Kocsis László)

8

1030

A polgári jog Európa nagy jogrendszereiben (Visegrády Antal)

7

900

Atópiás dermatitis. Klinikai tünetek – Kórtan – Gyógykezelés (Kárpáti Sarolta)

6

771

Az önbecsülésként felfogott igazságosság (Kele Fodor Ákos)

12

1541

Beszélgetés gondjainkról (Barcsi Tamás)

11

1410

Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség – kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai (Tardos Róbert)

6

773

Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz (Kecskeméti Károly)

4

505

Európa és a mediterrán világ (Horváth Gyula)

10

1279

Feltárul a Világegyetem (Horvai Ferenc)

3

382

Fények és árnyak – a Szabadelvű Párt (Kozári Monika)

9

1152

Hányféle nyelvész van? A nyelvészetről 1. szám 1. személyben II. (Pléh Csaba)

3

376

Humor és folklór (Schnell Zsuzsanna)

2

251

Kaleidoszkóp – Versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben (Farkas Beáta)

1

121

„Magyar gondolat szabad gondolat” (Takács Izolda)

10

1286

Magyarország 2025 – Lehet másként is? Komplex jövőalternatívák és mozaikok a jövőből (Szél Bernadett)

11

1413

Magyarország földtani atlasza (Szabados László)

2

250

Magyarságtudományi tanulmányok (Berényi Dénes)

1

123

Markó Péter: Modernizáció, racionalizálódás (szociológiaelméleti előadások) (Nagy J. Endre)

5

641

Megjelenőben a magyarországi német nyelvatlasz (Kiss Jenő)

1

120

Megtartó szavak kisebbségben (Kiss Jenő)

9

1151

„…minden módon számon tartanak” Barabási Albert-László: Villanások (Kertész János)

10

1276

Monográfia Kárpátaljáról (Berényi Dénes)

9

1148

Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai (Dusek Tamás)

5

639

Nyelvész-világlexikon (Kiss Jenő)

5

646

Ökológiáról a matematika tiszta nyelvén (Bartha Sándor)

7

902

Peter Vinkler: The Evaluation of Research by Scientometric Indicators (Bencze Gyula)

11

1407

Református felsőoktatás Erdélyben (Bolvári-Takács Gábor)

9

1157

Reneszánsz hölgyek (és urak). Vígh Éva: Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban (Mátyus Norbert)

2

254

Struktúrák és cselekvők (Huszár Ákos)

9

1154

Szegregáció, integráció, asszimiláció a középkori városfejlődés korában (Lakatos Bálint)

11

1404

Új dichotómiák a neveléstudományokban (Kovács Edina)

12

1537

Új szintézis felé? – Csaba László: Crises in Economics? Studies in European Political Economy (Halmai Péter)

6

768

Újraiparosítás és a környezeti ipar (Enyedi György)

8

1028

Út a megbékéléshez (Gönczöl Katalin)

3

380

Van-e a történelemnek elmélete? Történelemelmélet I–II. szerk.: Gyurgyák János és Kisantal Tamás (Erős Vilmos)

4

507